Recruitment & Consulting

Recruitment & Consulting

Needo Recruitment & Consulting fokuserar på juniora tjänstemän upp till specialistnivå. Vi arbetar alltid med uppsökande rekrytering oavsett om det är ett rekryterings- eller konsultuppdrag. Våra rekryteringskonsulter har bred erfarenhet inom tjänstemannasektorn.

Våra Rekryteringskonsulter har erfarenhet inom:

IT & Tech, Finance & Procurement, Commercial & Sales, HR & Operations, Engineering

Search-Recruitment

På Needo ser vi rekryteringen som ”klar” när vår kandidat blivit tillsvidareanställd. Först då fakturerar vi vårt arvode.

Consultants

Vi erbjuder konsultlösningar utifrån era behov. Under uppdraget följer vi upp och coachar våra konsulter.

Try & Hire

Vi erbjuder hyrrekrytering, ni hyr in kandidaten och betalar rekryteringsarvodet över en tidsbestämd period.

Sagt om Recruitment & Consulting:

Vill du jobba med Needo?

Kontakta oss redan idag så tar vi ett första möte där vi presenterar vem vi är och vilken lösning vi kan ta fram för just er!