För företag

icon box image

Recruitment & Consulting

Sveriges mest träffsäkra och snabbaste rekryteringstjänst. Vi rekryterar och hyr ut tjänstemän till Sveriges mest namnkunniga startup/scaleup-bolag och flera av Sveriges största företagskoncerner.

Läs mer
icon box image

Executive Search

Needo X går bort från normen att rekrytera kandidater branschspecifikt, för oss handlar det om att rekrytera rätt kandidat till rätt bolagsfas. Bolagsfasen är vår nisch och vi har Sveriges starkaste nätverk av förändringsledare.

Läs mer
icon box image

People & Culture

Needo People & Culture hjälper hårda organisationer med mjuka värden. Vi har Sveriges bästa nätverk av HR- och Talent Acquisition-konsulter. Vi skapar förutsättningar till att attrahera och behålla medarbetare.

Läs mer