För företag

icon box image

Recruitment & Consulting

Needo Recruitment & Consulting fokuserar på juniora tjänstemän upp till specialistnivå. Vi arbetar alltid med uppsökande rekrytering oavsett om det är ett rekryterings- eller konsultuppdrag. Våra rekryteringskonsulter har bred erfarenhet inom tjänstemannasektorn.

Läs mer
icon box image

Executive Search

Needo Executive Search går bort från normen att rekrytera kandidater branschspecifikt. För oss handlar det om att identifiera rätt kompetens till rätt bolagsfas. Kandidaten är vår nisch och vi har Sveriges starkaste nätverk av förändringsledare.

Läs mer
icon box image

People & Culture

Needo People & Culture hjälper er att bygga den moderna HR-avdelningen. Våra konsulter finns på plats hos er för att stärka ert team med expertis inom Talent Acquisition & HR. Vi har ett brett nätverk av experter inom området och matchar er med rätt kompetens.

Läs mer